Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nabízíme zakládání staveb, založení první vrstvy zdiva našimi techniky a zednické práce. Při zakládání staveb pomocí broušených přesných cihel je nutné mít vhodné a kvalitní vybavení a striktně dodržovat veškeré postupy pro správné založení zdiva. Na rozdíl od konkurence, se naši zaměstnanci aktivně podílejí na založení stavby a to i v případě pouhé technické pomoci.